Iskolánk egyszerre régi és új

Mint az az Evangélikus Iskola pedagógiai szakfolyóirat 2009 novemberi számában olvasható volt, intézményünket, a Kmety György Általános Iskolát és Óvodát, melyet egy győri alapítvány tartott fenn, a 2008 év első felében a megszűnés, a dolgozókat a munkanélküliség, a gyerekeket pedig a szétszéledés fenyegette. Ám: „Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról.” – áll Máté Evangéliumában. S hogy ez mennyire igaz, hamarosan megtapasztalhattuk. Az egyik szomszédos község, Malomsok evangélikus gyülekezete segítő kezet nyújtott: a 2008/2009. tanévben iskolát és óvodát alapított, mely a gyakorlatban azt jelentette, hogy intézményünket minden dolgozójával és tanulójával együtt átvette, tovább működtette.
Iskolánk tehát egyszerre régi és új. Régi, hiszen mind nevét, mind több éves hagyományait megőriztük; és új, mivel programjainkat, rendezvényeinket – most már az egyházi jellegnek megfelelően – igyekszünk gyarapítani.
Az iskolában jelenleg gyermek tanul, akik hat községből érkeznek (Marcaltő-Ihász, Malomsok, Egyházaskesző, Várkesző, Szany, Rábaszentandrás). Mind a nyolc évfolyamon egy-egy osztály működik; három napközis csoportunk (1-5. osztály) és a 6-8. osztályosok számára tanulószobánk van. A főállású pedagógusok száma 11, félállásban hárman tanítanak, és két óraadó kolléga segíti az oktató-nevelő munkát.
Tudomány, sport és művészet karöltve jár nálunk. Tanítványaink matematika és – a környéken egyedülállóan – szorobán- (ősi japán számolási módszer) szakkörön vehetnek részt. A sportolni vágyók a foci- és atlétikaedzéseken találnak elfoglaltságot. Aki pedig valamely művészeti ágban mutat tehetséget, az rajzolhat, zenélhet vagy táncolhat, ugyanis jó kapcsolatot ápolunk a pápai Allegro Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, amely lehetővé teszi a helyben történő oktatást.
A korábbi évek tradícióit átörökítve minden tanévben Mikulás napi játszóházat rendezünk az adventi és a karácsonyi készülődés jegyében. Ez a program immár második éve kiegészül az 5. osztályosok drámafoglalkozásain összeállított Mikulás-műsorral, amellyel a legkisebbeket, az óvodásokat is megörvendeztetik. Ebben a tanévben ugyancsak e rendezvényhez kapcsolódóan adventi vásárt is tartottunk a pedagógusok keze munkáját dicsérő tárgyakból. Az advent megünnepléséhez fűződik az a szép elgondolás, hogy a karácsonyvárás idején a szokásos hétfő reggeli áhítatra mindig egy-egy osztály készült rövid műsorral. Az aktív részvétellel a gyerekek is mélyebben átélhették a kis Jézus születésére való várakozást.
A téli szünet előtt tartottuk nagyszabású karácsonyi ünnepségünket, amely kinőtt az iskola falai közül, és községi rendezvénnyé vált az érdeklődők örvendetesen nagy száma miatt.
Februárban kerül sor a farsangi mulatságra, melynek megrendezésében mindig nagy segítséget kapunk a szülői munkaközösségtől. Búcsúzni készülő nyolcadikosaink számára szép ajándék, hogy a bált a közülük választott farsang hercege és udvartartása nyitja meg.
Márciusban a nemzeti ünnepről való megemlékezéssel egyszerre tartjuk az MDK-napot (MDK – Marcaltői Diákok Közössége). Ezen a napon a versengésé a főszerep: egy adott témához kapcsolódóan állítunk össze játékos és komoly feladatokat. A csapatok, amelyekben mind a nyolc osztály tanulói egyformán képviseltetik magukat, forgószínpad-szerűen járják végig az állomásokat.
Május végén mi is megtartjuk a gyermeknapot. amikor már a szabad ég alatt lehet pónilovon lovagolni, fagyizni, ugrálóvárban játszani.
Régi szokás a nemzeti ünnepekről történő megemlékezés módja is: március 15-én a negyedikesek, október 6-án a hatodikosok, október 23-án pedig a nyolcadikosok készülnek műsorral, így az évek során egyetlen osztály sem marad ki e megtisztelő feladatból.
Ebben a tanévben hagyományteremtő céllal először rendeztük meg a Magyar népmese napját, melyet sajátos módon mesemondó- és olvasó és szövegértő versennyel, valamint rajzpályázattal ünnepeltünk. Szintén most szerveztünk először sportnapot is az iskola összes tanulójának részvételével. Áprilisra tervezzük első kulturális bemutatónkat.
Igyekszünk minél többször megmutatni tudásunkat iskolánkon kívül is, ezért több versenyre jelentkezünk. Ezekről nemegyszer szép eredményekkel térünk haza. Ilyenek a közeli Pápán rendszeresen szervezett sportversenyek, ahol különösen felső tagozatos atlétáink értek el nagy sikereket. De több tanulónk remekelt a szintén Pápán, valamint a közeli Nagyalásonyban megrendezett mesevetélkedőn, mesemondó versenyen is. Külön büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 2009 októberében a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola által rendezett egyházi iskolák versenyén csapatunk 3.helyezett lett.
Régi iskola vagyunk tehát, de fiatal evangélikus iskola. Új intézményként nekünk is szembe kellett néznünk számos nehézséggel, meg kellett oldanunk sok problémát, de ez a lelkes nevelői közösségnek és az itt uralkodó szeretetteljes légkörnek köszönhetően eddig mindig sikerült. Elvünk, hogy a szeretetről nem beszélni kell, hanem tettekkel adni, sugározni kell azt. Bízunk abban, hogy ha tanítványaink ezt érzik, kiegyensúlyozott, melegszívű személyiséggé válnak.

Szabóné Juhász Klára
magyar-történelem szakos tanár