Iskolai beiratkozás a 2021/2022-es tanévre

HIRDETMÉNY

A Kmety György Evangélikus Általános Iskolába
(OM:201211, Marcaltő Fő. u 15.) történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:
2021. április 15 – 16.  8:00 -tól 19:00  óráig

A járványügyi helyzet miatt a beiratkozás elektronikus úton történik.

A beiratkozáshoz szükséges adatlapot és további mellékleteket e-mailben kérjük az alábbi címre:
 
kmety@wdsl.hu

A tárgy mezőbe szíveskedjenek a következőt írni:
Beíratás 2021/22. Gyermek neve: Vezetéknév Keresztnév
 
Szükséges dokumentumok, amelyeket szkennelve vagy fotózva, aláírással ellátva kell csatolni:

1. Beiratkozási adatlap: LETÖLTÉS
2. Szakvélemény (ha van)
3. Születési anyakönyvi kivonat

A felvételről 2021. április 22-ig elektronikusan értesítést küldünk. Az értesítéseket postán is elküldjük majd.

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket,hogy a 2021/2022-es nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
beíratása
a Kmety György Evangélikus Általános Iskola és Óvodába
(Marcaltő, Fő tér 15. ill. tagóvodánkba Malomsok , Kossuth u.2.)
2021.április 21-én és 22-én 08.00-16.00.óráig lesz.

Azokat a gyermekeket kell beíratni , akik 2021.augusztus 31-ig betöltik a 3.életévüket és óvodai
jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Amennyiben a szabad férőhely engedi, a 2,5 éves gyermek is felvehető az óvodába, így őket is előjegyzésbe lehet venni.

A 19/2021 (III.10) EMMI határozata alapján,a 2021/2022.nevelési évre a beiratkozás történhet a szokásos
rendben,azonban a szülőnek/ gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az
intézményben,hanem elektronikus úton is eljárhat,amennyiben a letölthető Szándéknyilatkozat óvodai felvételre 2021/22 dokumentumot a kmety@wdsl.hu e-mail címre küldi. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A személyes megjelenés esetén történő beiratkozáskor kérjük, a járványügyi szabályokat betartani szíveskedjenek!

A szükséges dokumentumok a következők:
-a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
TAJ kártya és születési anyakönyvi kivonat, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa (lakcímkártya)

Sok szeretettel várjuk leendő óvodásaink jelentkezését!

NEMZETI ÜNNEPÜNK MÁRCIUS 15.

Sajnos az idei már a második olyan március 15., amit nem tudunk a szokott módon megünnepelni. Pedig ha megkérdezik a magyar embereket, hogy melyik a számukra legkedvesebb nemzeti ünnepünk, nagy többségük bizonyára ezt a napot mondaná.

A történészek szerint ha nem mentek volna aznap Petőfiék a Pilvax kávéházba, nem nyomtatták volna ki a 12 pontot és a Nemzeti dalt, nem szabadították volna ki Táncsicsot a börtönből, azaz nem tört volna ki a forradalom Pesten, akkor is bekövetkeztek volna mindazok a visszafordíthatatlan változások, amelyek egy új rendet teremtettek Magyarországon. A történelem valóban ilyen: az idő kerekét nem lehet megállítani, s előbb- utóbb hazánk is a polgári fejlődés útjára lépett volna, Petőfiék nélkül is.

De mennyivel jobb és szívmelengetőbb nekünk magyaroknak minden tavasszal arra gondolni, hogy a lánglelkű költő és lelkes társai mit tettek! Nincs is talán olyan magyar gyerek, aki úgy nőne fel, hogy ne tudná fejből idézni: „Talpra, magyar, /Hí a haza!”, vagy ne tudná, hogy ezen a napon kokárdát tűzünk a szívünk fölé.

Lehet, hogy az idei március 15-én nem tűzzük ki a kokárdát- lakásunkat sem nagyon hagyhatjuk el, miért tűznénk? De ne feledjük: nem a kokárda teszi a magyart. Otthonainkban is csengjen fülünkben, visszhangozzék lelkünkben a dal: „Magyarnak lenni igenis jó!”

Írta: Szabóné Juhász Klára
pedagógus

4.osztályosok műsora. Felkészítő tanár: Horváth Péterné

Videó: Mike László és Mike György