Pedagógusok:
Cseteyné Bella Krisztina: biológia, természetismeret
Horváth Péterné: tanító, technika
Horváthné Agg Márta: óvodapedagógus
Horváthné Somogyi Renáta: evangélikus hittan, napközis nevelő
Huszárné Németh Izabella: igazgató, testnevelés
Kalmárné Hóri Krisztina: tanító, könyvtáros
Kalmárné Somogyi Edina: angol, ének
Süpek Erzsébet: óvodapedagógus
Németh Lilla: rajz, tanító
Némethné Illés Tünde: matematika, kémia, fizika
Pál Balázs: katolikus hittan
Pus Tiborné Kalmár Katalin: óvodapedagógus
Soós Mónika: földrajz, német, informatika
Szabóné Juhász Klára: történelem, irodalom, nyelvtan
Vadasné Járó Andrea: tanító
Weltler Gábor: iskola lelkész, evangélikus hittan
Kisné Horváth Mária: dajka
Szalainé Galler Beáta: dajka

Dolgozók:
Lentner Kinga: gazdasági vezető
Orbán Kinga: iskolatitkár
Molnárné Kocsis Anita: takarító
Darida Mihályné: takarító
Nagy Zoltán: karbantartó
Bella János: rendszergazda